Houd de Bonifatius in Ere!
Onze toekomstvisie

Onze toekomstvisie

Onze Toekomstvisie  

Ons staat ten aanzien van de Sint-Bonifatius het volgende toekomstperspectief voor ogen:

  • De Sint-Bonifatiuskerk is de centrale rooms-katholieke parochiekerk voor Noord- en Midden-Friesland. Op zondag en door de week vinden daar liturgische diensten plaats.
  • De Sint-Vitusparochie huurt daartoe tegen een lage prijs de kerk.
  • De kerk wordt een echte stadskerk die zeer regelmatig wordt opengesteld, inclusief torenbeklimming. Er is aandacht voor het versterken van de toeristische waarde van de kerk, als levend religieus monument. Een plek voor liturgie, bezoek en bezinning voor parochianen, gelovigen en alle andere mensen van de stad en ommelanden.
  • Het interieur wordt geschikt gemaakt voor een groter multifunctioneel gebruik, zodat naast kerkelijk gebruik er met regelmaat concerten en exposities kunnen plaatsvinden.
  • De StiBo creëert een degelijk financieel draagvlak om het groot onderhoud van de kerk te waarborgen.